woensdag, 19. september 2007 - 10:24

College gemeente Texel uit bezorgdheid bij minister over blauwtongvirus

Texel

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Texel heeft zijn bezorgdheid geuit over het blauwtongvirus. Het virus is inmiddels ook op het eiland aangetroffen. Er is een brief naar minister Verburg van Landbouw gezonden.

In de brief staat te lezen dat Texel een prachtig eiland is met een grote aantrekkingskracht op toeristen. De toeristen komen voor de rust, ruimte en natuur, kortom het specifieke Texelse eilandkarakter. Een van de belangrijkste aspecten van de karakteristiek van Texel, is het in grote getale aanwezig zijn van het Texelse schaap. De schapen in de veelal kleinschalige weilandjes, omzoomd met tuunwallen en hier en daar een schapeboet, geven het landschap zijn specifieke uitstraling, die uniek is in Nederland en zelfs heel Europa.

Op Texel is de ziekte Blauwtong vastgesteld wat een enorme schok voor de Texelse schapenhouders is. De schapenhouderij is, naast landschappelijk van belang, op Texel ook economisch gezien een belangrijke tak van de landbouw. Ook internationaal gezien, zijn de op Texel gevestigde schapenbedrijven, met in het bijzonder de rammen, zeer belangrijk voor de ontwikkeling en het voortbestaan van het Texelse schapenras.

Het college heeft de minister door de brief op de hoogte gesteld van de bezorgdheid die heerst over het uitbreken van Blauwtong op Texel. In de gemeenschap kan de uitbraak grote economische, sociale en maatschappelijke consequenties met zich mee brengen.

Het college vraagt met klem om een schadevergoedingsregeling te treffen voor de gedupeerden. Volgens het college is in Frankrijk een bedrag van 15 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de getroffen boeren. De boeren kunnen dan, ondanks de tegenslag van de ziekte, hun bedrijf op poten houden, en de zorg voor het beheer van het landschap, waar Texelaar en toerist zo van genieten, op zich blijven nemen.
Provincie:
Tag(s):