vrijdag, 21. september 2007 - 9:47

College steunt initiatief Eemsdelta als Hotspot

Delfzijl

Het college steunt het initiatief van de provincie Groningen om de Eemsdelta aan te melden als Hotspot in het kader van het programma Kennis voor Klimaat. Namens de gemeente Delfzijl neemt wethouder Roel van de Molen zitting in de stuurgroep.

De Hotspot-status verschaft het gebied de mogelijkheden om gebruik te maken van beschikbare onderzoekscapaciteit en uitvoeringsmiddelen met als doel het gebied aan te passen aan veranderende klimatologische omstandigheden. De stuurgroep, onder leiding van gedeputeerde Bleker, gaat verkennen welke rol er voor het gebied Eemsdelta, en met name de kustgemeenten Delfzijl en Eemsmond, is weggelegd in het programma.

In het Kennis voor Klimaat-programma zijn al 7 Hotspots aangewezen. De keuze voor de Hotspots is gebaseerd op de kwetsbaarheid van het gebied voor onder andere overstroming, economisch belang en representativiteit voor de belangrijkste gebiedstypen in Nederland. De aangewezen Hotspots zijn: Regio Haaglanden, Mainport Schiphol, Regio Rotterdam inclusief de haven, Zuidwestelijke Delta, Waddenzee, Rivierengebied, ondiepe wateren en veenweidegebied, en droge, rurale gebieden. De stuurgroep gaat onderzoeken of de Eemsdelta Hotspot nummer 8 kan worden.
Provincie:
Tag(s):