donderdag, 26. juli 2007 - 17:12

College voorkomt wildgroei bebording buitengebied

Delfzijl

Het college van B&W van Delfzijl heeft de eisen rondom de bewegwijzering in het buitengebied vastgesteld. Dit uniform bewegwijzeringsysteem behoort bij de Reclamenota Gemeente Delfzijl die op 31 mei 2007 door de raad is vastgesteld. In het uniform bewegwijzeringsysteem wordt geregeld welke bedrijven tegen welke voorwaarden voor bewegwijzering in aanmerking komen.

Bedrijven kunnen alleen maar bewegwijzering vragen in of op korte afstand van de kern waar het bedrijf gevestigd is. Borden die gebruikt worden zijn gebonden aan bepaalde afmetingen. Voor de verwijsaanduidingen wordt het ontwerp van de ANWB gebruikt. Het uniform bewegwijzeringsysteem zal in de gemeentepagina en op de website van de gemeente Delfzijl worden gepubliceerd.
Provincie:
Tag(s):