donderdag, 19. juli 2007 - 11:27

Commisaris van de Koningin Borghouts blij met besluit omtrent rampenbeheersing

Kennemerland

Minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken blijft bij haar besluit om rampenbestrijding en crisisbeheersing in de gemeente Haarlemmermeer (inclusief Schiphol) per 1 januari 2008 onder te brengen bij de veiligheidsregio Kennemerland.

Commissaris van de koningin Borghouts is blij met die uitspraak. In een persbericht van de Provincie Noord Holland laat Borghouts weten dat deze keus niet zijn eerste voorkeur had maar dat het goed is dat er nu helderheid is omtrent de rampenbestrijding.

Borghouts zegt verder te verwachten dat de ministers van Binnenlandse Zaken én Justitie snel en voortvarend aan de slag gaan met het onderzoek naar de indeling van de veiligheidsregio’s in Noord-Holland. Daar werkt hij, samen met de korpsbeheerders, graag aan mee.

De commissaris van de Koningin ziet toe op de kwaliteit van de voorbereiding op rampen en crises in zijn provincie. Ook zorgt hij, in voorkomend geval, voor bestuurlijke coördinatie bij rampenbestrijding als een calamiteit de gemeente overstijgt.
Provincie:
Tag(s):