vrijdag, 7. december 2007 - 19:04

Commissie 'Veiligheid en persoonlijke levenssfeer'

Den Haag

De ministerraad heeft op voorstel van minister Hirsch Ballin van Justitie en minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten de adviescommissie ‘Veiligheid en persoonlijke levenssfeer’ in te stellen.

De commissie zal advies uitbrengen over regulering van, voorlichting over en werkwijzen rond de omgang met persoonsgegevens zodat de veiligheid van personen wordt bevorderd. Voorzitter wordt mevrouw mr. A.H. Brouwer-Korf, thans burgemeester van Utrecht.

Rechtshandhavers en hulpverleners voelen zich soms beperkt door normen en praktijken ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder die van persoonsgegevens. Daarom gaat de commissie na hoe mogelijke belemmeringen kunnen worden weggenomen die rechtshandhavers en hulpverleners ervaren bij hun werk.

Verder onderzoekt de commissie hoe zowel de doelstellingen op het gebied van de persoonlijke levenssfeer als die op het gebied van veiligheid zo goed mogelijk in samenhang met elkaar bereikt kunnen worden. De commissie bekijkt ook hoe technologische ontwikkelingen zowel de persoonlijke levenssfeer kunnen beschermen als een bijdrage kunnen leveren aan versterking van de veiligheid. De commissie brengt voor 1 november 2008 advies uit aan de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Provincie:
Tag(s):