vrijdag, 6. juli 2007 - 17:33

Compensatie zorgverzekeraars voor wanbetalers

Groningen

Wanbetalers raken niet massaal onverzekerd per 1 juli 2007. Zorgverzekeraars zullen hen niet royeren, nu er uitzicht is op een nieuw regime dat in 2009 zou moeten ingaan. Het kabinet streeft ernaar dat er voor wanbetalers tegen die tijd een bronheffing komt. Het kabinet komt binnen afzienbare tijd met een voorstel daartoe. Ondertussen zullen zorgverzekeraars in samenhang met een nieuw wetsvoorstel dat toeziet op een strenger incassoregime voor wanbetalers, worden gecompenseerd voor de kosten die ze daarbij maken. De ministerraad heeft daar op voorstel van minister Klink mee ingestemd.

Verzekerden zijn een vaste premie verschuldigd aan de zorgverzekeraar. Als zij die premie niet betalen, heeft de zorgverzekeraar in principe het recht de zorgverzekering te beëindigen (royement wegens wanbetaling). De wanbetaler kan zich dan bij een andere zorgverzekeraar aanmelden. Zorgverzekeraars hebben in dat geval op grond van de Zorgverzekeringswet een acceptatieplicht. Om te voorkomen dat wanbetalers door royement onverzekerd worden of dat zij zich bij de ene na de andere verzekeraar verzekeren telkens met achterlating van een premieschuld, zijn hierover afspraken gemaakt met zorgverzekeraars en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Een van die afspraken houdt een gedeeltelijke compensatie in voor het feit dat de zorgverzekeraars, ondanks wanbetaling, de wanbetalers volledig verzekerd houden. De compensatie wordt betaald vanaf het moment dat een verzekerde een betalingsachterstand ter hoogte van zes maandpremies heeft bereikt.
Provincie:
Tag(s):