vrijdag, 16. november 2007 - 10:30

Computers voor brugklassers uit minima-gezinnen

Groningen

Brugklassers uit minimagezinnen uit de stad Groningen, krijgen een computer van de gemeente. Dat is het plan van het Groningse college van burgemeester en wethouders. De gemeente betaalt ook het internetabonnement.

Het college heeft voor dit plan een miljoen euro uitgetrokken. Het verwacht de komende vier jaar aan duizend brugklassers een computer te verstrekken. Zo wil het college sociale achterstanden voor scholieren uit gezinnen met een minimuminkomen proberen te voorkomen. Naast de computer en een internetabonnement krijgen de brugklassers tijdelijk helpdeskondersteuning. Dat betekent dat ze bij computerproblemen hulp krijgen.

Het college vindt het belangrijk dat kinderen uit minimagezinnen volwaardig deel kunnen nemen aan de samenleving. “Het beschikken over een personal computer is naar onze opvatting een essentiële voorwaarde voor een succesvolle schoolloopbaan�, aldus het college. Burgemeester en wethouders komen met hun plan na een motie van de gemeenteraad over computers voor scholieren. Binnenkort komt het stadsbestuur met een raadsvoorstel waarin het plan verder is uitgewerkt.
Provincie:
Tag(s):