maandag, 3. december 2007 - 19:04

Computers voor uitkeringsgerechtigden

Breda

De Gemeente Breda gaat binnen enkele maanden alle gemeentelijke computers vervangen. Het gaat om zo’n 2.000 computers die nog in uitstekende staat verkeren. Deze computers worden de eerste helft van 2008 beschikbaar gesteld aan alle huishoudens in Breda die moeten rondkomen van een minimuminkomen.

Dit deelde wethouder Marja Heerkens mee tijdens een feestelijke bijeenkomst, die op maandag 3 december plaatsvond in het Stadskantoor.

De wethouder reikte certificaten uit aan 12 deelnemers die de cursus ‘Met internet aan de slag’ met goed gevolg bij Breda Actief hebben afgerond.
De deelnemers aan de cursus ontvangen naast het certificaat ook een brief waarin staat, dat iedere deelnemer vanwege het goed afronden van de cursus bijzondere bijstand krijgt voor de aanschaf van een computer, een printer en een internetabonnement voor 1 jaar. De deelnemers kunnen de computer zelf aanschaffen. Dit is bedoeld als stimulans voor het verder in de praktijk brengen van de geleerde vaardigheden. Omdat de deelnemers ouders van schoolgaande kinderen zijn, profiteert het hele gezin van de computer in huis.

Uitkeringsgerechtigden die langdurig zijn aangewezen op bijstand, kennen over het algemeen het gebruik van computers en de mogelijkheden van internet niet of zeer beperkt. Hierdoor lopen zij het risico op een informatie-achterstand als het bijvoorbeeld gaat om de kennis van bepaalde regelingen waar zij gebruik van kunnen maken. Tijdens de laagdrempelige cursus leren zij om te gaan met een computer en het gebruik van internet. Bovendien leren zij naast de basisvaardigheden ook meer gebruik te maken van regelingen. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Noord-Brabant.

Samen met Anton Maas, voorzitter van Ronde Tafel, deelde de wethouder aan 25 Bredase gezinnen symbolisch een computer uit in de vorm van een waardebon. Eén van de activiteiten die de Ronde Tafel ieder jaar organiseert is een speciaal diner, met de bedoeling geld op te halen voor een goed doel. Met de opbrengst van de avond die in het voorjaar werd georganiseerd (ca. € 18.000,-), zijn 25 gezinnen gelukkig gemaakt met een computer en een printer.

De Gemeente Breda wil de actie van de Ronde Tafel extra ondersteunen door gedurende één jaar voor de geselecteerde gezinnen de kosten van een internetaansluiting te vergoeden. De maximale vergoeding van € 180,- kan via Bijzondere Bijstand worden aangevraagd. Ook bestaat de mogelijkheid voor de ouders om via de gemeente een computer-basiscursus te volgen.
Provincie:
Tag(s):