zaterdag, 14. juli 2007 - 14:52

Conferentie Stad zoekt Boer groot succes

Amersfoort

De oogst van de conferentie Stad zoekt Boer bestaat uit ruim 40 overeenkomsten, veel energie en nieuwe contacten tussen nieuwe partijen. Ruim 160 vertegenwoordigers uit de polder, boeren, overheden, kennisinstituten en bedrijfsleven zorgden op 11 juli voor een klinkend Akkoord van Amersfoort. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Gerda Verburg, nam het akkoord ‘vol trots’ in ontvangst van wethouder Hans van Daalen. De minister betitelde de conferentie als ‘een vernieuwende, voorwaartse stap in het streven om stad en platteland elkaar te laten vinden en geheel in lijn met de ideeën van het kabinet.’

Deelnemers aan de conferentie waren zeer te spreken over de rijke vertegenwoordiging van de vele partijen die bijdragen leverden aan de relatie tussen stad en platteland. Dat mag onder meer blijken uit de ruim 40 matches die notaris Veldhuizen kon bezegelen. De meeste overeenkomsten werden door 3 of meer partijen ondertekend hetgeen aangeeft dat de speeddating prima functioneerde.
Provincie:
Tag(s):