woensdag, 27. juni 2007 - 19:12

Connexxion krijgt boete van gemeente Amsterdam

Amsterdam

De gemeente Amsterdam geeft vervoersbedrijf Connexxion een boete van 175.000 euro voor tekortkomingen. Kinderen en ouders mogen volgens de gemeente niet de dupe worden van slechte dienstverlening.

Connexxion kreeg begin deze maand al een waarschuwing per brief maar leverde alsnog niet de gestelde eisen.

Martin Verbeet, verantwoordelijke bestuurder namens de stadsdelen en voorzitter van het dagelijks bestuur van Oost/Watergraafsmeer, en wethouder Henna Buyne van Jeugd en Onderwijs nemen maatregelen naar aanleiding van de slechte prestatie van Connexxion. Ze maken zich zorgen over het leerlingenvervoer voor het komende schooljaar. De gemeente Amsterdam en de stadsdelen nemen het disfunctioneren van Connexxion hoog op.

Connexxion verzorgt het dagelijks vervoer van ongeveer 1800 leerlingen van huis naar speciaal onderwijs. Ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat goed wordt gezorgd voor het welzijn en de veiligheid van hun kind.

De aanleiding voor de waarschuwingsbrief van begin juni was het slecht functionerende leerlingenvervoer en de manier waarop de ouders van de leerlingen werden bejegend als zij een klacht indienden. Het vertrouwen in de kwaliteit van het leerlingenvervoer van Connexxion is geschaad en Connexxion kreeg vijf werkdagen de tijd om alle eisen van de gemeente in te willigen.

De gemeente stelde onder andere dat het chauffeurstekort in beeld gebracht moet worden, de interne communicatie verbeterd moet worden en er een plan wordt gemaakt voor de communicatie richting ouders en scholen. Connexxion heeft niet voldaan aan de eisen en daarom heeft het bedrijf onder druk van de gemeente Amsterdam Connexxion inmiddels afspraken gemaakt met de Taxi Centrale Amsterdam. Dit bedrijf zal de kinderen die niet door Connexxion naar school kunnen worden vervoerd gaan brengen.

Het vervoersbedrijf riskeert opnieuw een boete als het er niet in slaagt vanaf de beginperiode van het nieuwe schooljaar het leerlingenvervoer op het afgesproken kwaliteitsniveau te realiseren en Connexxion loopt het risico dat de overeenkomst door de gemeente Amsterdam wordt ontbonden.
Provincie:
Tag(s):