woensdag, 25. juli 2007 - 17:10

Contacten op Sneker kruispunt

Sneek

Stoplichten, borden en voorsorteervakken ontbreken op de vernieuwde kruising op de Prins Hendrikkade in Sneek. Het Vischmarktplein, tot voor kort een geasfalteerde kruising met stoplichten, is ingericht volgens principes die uitgaan van het eigen inzicht en de verantwoordelijkheid van verkeersdeelnemers.

Na de herinrichting staat bij het Vischmarktplein minimum aan verkeersaanduidingen; Een zeer toegankelijke pleinachtige omgeving. Op een locatie waar voorheen verkeersdeelnemers blindelings konden vertrouwen op een verkeersregelinstallatie moet vanaf nu weer rekening worden gehouden met andere weggebruikers en weer moet men zelf verantwoordelijkheid in het verkeer nemen. Het lijkt eng, maar het werkt. Overstekende voetgangers en fietsers zoeken oogcontact met de automobilisten (en andersom). Het leidt direct tot langzaam rijdend verkeer. Toch blijft de capaciteit van deze kruising voldoende voor de hoeveelheid verkeer.

Door de herinrichting wordt de Prins Hendrikkade ruimtelijk en kwalitatief betrokken bij de rest van de stadskern. De Prins Hendrikkade is hierdoor niet langer het domein van automobilisten, maar onderdeel van de verblijfsomgeving van de stadskern van Sneek. Met meer ruimte voor voetgangers, waterrecreatie en terrasjes. Hierdoor is de Prins Hendrikkade omgetoverd tot een fraaie, mensvriendelijke en sociale omgeving met sociaal (verkeers)gedrag.
Provincie:
Tag(s):