donderdag, 20. september 2007 - 9:55

Controle veiligheid speeltoestellen

Amersfoort

Vanaf maandag 24 september a.s. worden alle circa 1670 speel- en sporttoestellen geïnspecteerd op veiligheid. Het Besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen schrijft voor dat elk speeltoestel één keer per jaar geïnspecteerd dient te worden. De Keuringsdienst van Waren ziet erop toe dat gemeenten zich hier ook aan houden. Ook dit jaar laat gemeente Amersfoort deze inspectie uitvoeren door een onafhankelijk keuringsinstantie.

In opdracht van de gemeente worden, naast de jaarlijkse inspectie, de speeltoestellen vier keer per jaar gecontroleerd en onderhouden door medewerkers van aannemersbedrijven. Het kapotte speeltoestel wordt gemaakt. Deze werkzaamheden bestaan bijvoorbeeld uit het vastzetten van losgeraakte verbindingen, het egaliseren van de ondergrond en het verwijderen van scherpe en uitstekende delen van het speeltoestel.
Provincie:
Tag(s):