vrijdag, 7. december 2007 - 13:49

Controles bij vuurwerk opslagplaatsen

Regio

In de provincie Drenthe worden de hele maand december controles gehouden bij de circa 60 locaties waar vuurwerk wordt opgeslagen. De provincie Drenthe, de twaalf Drentse gemeenten en de politie werken hierbij samen aan het preventief toezicht bij de opslagplaatsen en verkooppunten van consumentenvuurwerk. Daarnaast controleert de provincie ook bij vuurwerkevenementen op veiligheid.

Bij de jaarlijkse vuurwerkcontroles zijn de Drentse gemeenten verantwoordelijk voor de kleinere bedrijven, waar tot maximaal 10.000 kg vuurwerk ligt opgeslagen. De provincie heeft het toezicht op de twee grotere locaties, waar meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk ligt opgeslagen.

Bedrijven die vuurwerk opslaan moeten voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften en aan de eisen ten aanzien van de verpakking en de opslag. In de opslagruimte moet bijvoorbeeld altijd een sprinklerinstallatie aanwezig zijn. De laatste jaren houden de bedrijven zich steeds beter aan de voorwaarden en eisen.

Tijdens de drie vuurwerkverkoopdagen in december zijn er ook controles, die met name gericht zijn op het voorkomen van overlast.

Daarnaast vinden gedurende de maand december op een tiental locaties evenementen plaats waar consumentenvuurwerk wordt afgestoken. Ook hier houdt de provincie controles op het gebied van veiligheid.
Provincie:
Tag(s):