vrijdag, 13. juli 2007 - 13:12

Controles op schoolverzuim vlak voor zomervakantie

Utrecht

Ambtenaren van de gemeente Utrecht bezoeken op donderdag 19 juli a.s. een aantal basisscholen om te horen welke leerlingen afwezig zijn vlak voor de zomervakantie. Daarna worden deze leerlingen thuis bezocht. De ervaring leert dat kinderen die vlak voor een schoolvakantie worden afgemeld, niet altijd ziek zijn, maar alvast met het gezin op vakantie te zijn. Utrecht wil met deze actie scholen ondersteunen om dit ‘luxe verzuim’ tegen te gaan.

Op donderdagmorgen 19 juli bezoeken leerplicht- en onderwijsambtenaren van de gemeente en de directeur van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, José Manshanden, een aantal basisscholen. Aan de directeur van de school wordt een overzicht gevraagd van de kinderen die er die dag niet zijn. De scholen zijn van tevoren gevraagd om mee te doen.

Na de schoolbezoeken gaan de leerplichtambtenaren op huisbezoek bij een aantal afwezige leerlingen. Dit zijn kinderen die er zonder reden niet zijn of waarvan een vermoeden bestaat dat het gezin al op vakantie is gegaan, maar ook leerlingen die zijn ziek gemeld. Bij het huisbezoek wordt naar de reden van het schoolverzuim gevraagd. Op het moment dat er niemand thuis is, wordt een bericht achtergelaten waarin staat dat ouders binnenkort een uitnodiging ontvangen om bij de leerplichtambtenaar uitleg te komen geven. Dit kan uitmonden in een proces-verbaal (en eventueel een boete).
Provincie:
Tag(s):