maandag, 26. november 2007 - 19:10

Convenant getekend om criminaliteit in bedrijfsleven tegen te gaan

Amsterdam

Het bedrijfsleven, zes gemeenten en de politie hebben maandag 26 november een convenant ondertekend om criminaliteit tegen het bedrijfsleven tegen te gaan. Vanaf 2008 zullen er trainingen aan ondernemers worden gegeven over hoe om te gaan met agressie en overvallen.

Ook kunnen meer ondernemers een beroep doen op overlastdonatie, waar ondernemers geholpen worden bij een civiele vordering op winkeldieven. Het doel van alle acties is om een beter ondernemersklimaat te bereiken door het aantal aangiften van delicten, zoals diefstal en overvallen van het bedrijfsleven, te laten dalen.

Inmiddels is er een proef gestart waarbij ondernemers een jaar lang gratis gebruik mogen van het pinnen zodat er minder cash geld aanwezig is. Ook zal er rond Zuidas begonnen worden met een waarschuwingssysteem voor ondernemers zodat bekende criminelen snel herkend kunnen worden. Als dit goede resultaten oplevert, dan zal het systeem ook op meer plekken worden ingevoerd.

Op verschillende plekken starten nieuwe trajecten Keurmerk Veilig Ondernemen waarin maatregelen tegen overvallen zijn opgenomen. Het convenant ‘Oprichting van het Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland (PCA)’ loopt van november 2007 t/m 31 december 2010. Er zijn twee werkgroepen: Amsterdam en Amstelland. Daar worden de concrete veiligheidsdoelen per jaar voorbereid en vervolgens uitgevoerd.

De samenwerking tussen deelnemende partijen wordt bevorderd waaronder de colleges van B&W van Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn, de Regiopolitie Amsterdam-Amstelland, het arrondissementsparket te Amsterdam, KvK te Amsterdam, het MKB, afdeling Amsterdam en de afdeling Amstelland.
Provincie:
Tag(s):