zondag, 15. april 2007 - 18:36

Convenant getekend voor verwijsindex

Den Helder

Samen met enkele andere partners heeft de gemeente Den Helder een convenant getekend. Hierdoor is het vanaf heden mogelijk de personalia van Antilliaanse risicojongeren in de Verwijsindex Antillianen op te nemen.

Doel van de Verwijsindex Antillianen (VIA) is betere informatie-uitwisseling tussen gemeenten mogelijk te maken. Zodoende worden de gemeenten ondersteund bij de persoonsgerichte aanpak van risicojongeren op gemeentelijk niveau.

Bij deze persoonsgerichte aanpak werken verschillende gemeentelijke instanties, politie en het Openbaar Ministerie en woningcorporaties samen en stemmen zij hun activiteiten met betrekking tot Antilliaanse risicojongeren op elkaar af.

Met behulp van de VIA wordt zichtbaar gemaakt of een risicojongere ook in een andere gemeente bekend is. De informatie uit die andere gemeente kan dan worden gebruikt bij het bepalen van de beste aanpak. Ook wordt voorkomen dat gemeenten het zicht op de jongere kwijtraken.

De Verwijsindex is specifiek voor Antilliaanse risicojongeren ontwikkeld, omdat deze groep tamelijk mobiel is en de betrokkenen niet altijd in de Gemeentelijke Bevolkingsadministratie staan geregistreerd. Gemeenten hebben vaak geen andere manieren om aan persoonsgegevens te komen. In de VIA wordt geen inhoudelijke informatie opgenomen maar staan alleen gegevens over de identificatie. Bij het College Bescherming Persoonsgegevens is voor de Verwijsindex een ontheffing aangevraagd. Die is verleend voor twee jaar, waarna een evaluatie plaatsvindt

De verwijsindex voor Antilliaanse risicojongeren is ontwikkeld door minister Verdonk (Integratie, Jeugdbescherming, Preventie en Reclassering), op verzoek van de 21 ‘Antillengemeenten’ onder voorzitterschap van de gemeente Rotterdam.
Provincie:
Tag(s):