vrijdag, 17. augustus 2007 - 8:30

Convenant voor doordacht woonbeleid

Terneuzen

De gemeente Terneuzen en de woningstichtingen Clavis en Woongoed Zeeuws-Vlaanderen wensen nauwer samen te werken op het gebied van het wonen in Terneuzen. Het centrale thema voor deze samenwerking is ‘de wens van de woonconsument’.

Voor de periode tot 2010 zijn hierover prestatieafspraken gemaakt. Het gaat onder meer om afspraken op het gebied van bouwen van woningen, leefbaarheid en de verbetering van de woonomgeving.

Met deze afspraken wordt concreet inhoud gegeven aan de ambities zoals in de gemeentelijke woonvisie staan weergegeven. De prestatieafspraken hebben betrekking op diverse beleidsthema’s. Naast het bouwen van woningen zijn ook de sociaal maatschappelijke inspanningen in projectvorm vertaald.

Het relevante convenant ondertekenen de partijen woensdag 22 augustus om 16.30 uur in de burgerzaal van het stadhuis in Terneuzen. Hiermee is de woonconsument de komende jaren verzekerd van een doordacht woonbeleid in de gemeente Terneuzen.
Provincie:
Tag(s):