dinsdag, 18. september 2007 - 16:34

Convenant voor Duits-Nederlandse hulpverlening in grensregio

Roermond

De gemeenten Roermond en Niederkrüchten hebben een overeenkomst ondertekend over grensoverschrijdende hulpverlening bij branden en andere calamiteiten voor het deel van de B52 (Bundesautobahn 52) op het gebied van de gemeente Niederkrüchten en de N280 op het gebied van de gemeente Roermond. Die samenwerking geldt verder voor alle andere branden en calamiteiten op grondgebied van de gemeenten. De ondertekening vond vandaag plaats in het stadhuis van Roermond.

De overeenkomst ligt in het verlengde van een convenant van 23 mei 1991 tussen het Rijk en de Duitse deelstaten Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen over grensoverschrijdende samenwerking tussen lagere overheden en andere openbare diensten. Die overeenkomst is sinds 1 januari 1993 van kracht.

De partners verplichten zich binnen de grenzen van hun mogelijkheden samen te werken op het gebied van voorkomen, bedwingen of bestrijden van branden, ongevallen en andere calamiteiten. In noodzakelijke gevallen kunnen beide partners elkaar ondersteunen, met name als het erom gaat wie ergens het snelst ter plekke kan zijn. Zodoende kan veel schade worden voorkomen of beperkt, en kunnen ook mensenlevens worden gered. De gemeente Roermond en Niederkrüchten zien de overeenkomst als een versterking van de band van buren.
Provincie:
Tag(s):