dinsdag, 11. september 2007 - 9:14

Criminele carrières verlopen anders dan verwacht

Groningen

Criminele carrières in de georganiseerde misdaad verlopen anders dan werd aangenomen. Daders zijn relatief oud en groeien niet in alle gevallen door vanuit jeugdcriminaliteit. Er is een belangrijke zij-instroom van daders die pas op latere leeftijd beginnen, onder meer vanwege de mogelijkheden die legale beroepen hen bieden. Dat melden onderzoekers van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) en de Erasmus Universiteit Rotterdam in het rapport ‘Georganiseerde Criminaliteit in Nederland’.

Ook komen er verschillende ‘onbekende vissen’ in de politienetten: daders die pas later in hun leven hier zijn komen wonen of hier tijdelijk verblijven. Bij internationale misdaad stromen ook daders ‘in’ en ‘uit’. Deze ‘onbekende vissen in de politienetten’ bestaan voor een groot deel uit daders die pas later in hun leven hier zijn komen wonen of hier tijdelijk verblijven. Buitenlandse opsporingsinstanties weten soms meer over deze daders dan Nederlandse opsporingsinstanties.

Veel van de georganiseerde criminaliteit in Nederland heeft te maken met de invoer, doorvoer of uitvoer van illegale goederen. Omdat deze transitcriminaliteit meelift met gewone goederen- en geldstromen, worden deze activiteiten daardoor niet zo gemakkelijk herkend als illegaal. Bij internationale, illegale handel zijn daders uit meerdere landen betrokken, die – voorzover zij al in Nederland komen – ‘in-’ en ‘uitstromen’.

Uit onderzoek naar criminele carrières blijkt dat daders langs twee verschillende routes kunnen uitgroeien tot ‘leidinggevenden’. De eerste route is de weg der geleidelijkheid. De daders die deze route volgen, hebben na het jarenlang vrijwel ongestoord plegen van commune delicten kapitaal opgebouwd dat zij investeren in zwaardere misdrijven, in het bijzonder de drugshandel.
Provincie:
Tag(s):