vrijdag, 21. december 2007 - 12:19

Crisisplan Haarlemmermeer vastgesteld

Haarlemmermeer

Het college van B&W van de gemeente Haarlemmermeer heeft op 18 december het Crisisplan voor de gemeenten in Kennemerland, inclusief de bijbehorende deelplannen, vastgesteld.

Het Crisisplan zal per 1 januari 2008 in werking treden. Het plan vervangt het huidige Crisisbeheersingsplan Haarlemmermeer. Burgemeester Theo Weterings van Haarlemmermeer is blij met de vaststelling omdat daarmee de huidige crisisbeheersing en – bestrijding naadloos overgaan in de nieuwe Veiligheidsregio Kennemerland die op 1 januari aanstaande ontstaat.

De brandweer en de GHOR (Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen) van de gemeente Haarlemmermeer gaan dan op in de nieuwe Veiligheidsregio. Het Crisisplan is gericht op de potentiële risico’s waar overheden zich op moeten voorbereiden. Het gaat hierbij niet alleen om de 'traditionele' rampen, maar ook de dreigingen van terreurgerelateerde incidenten.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan een dreigende terroristische aanslag of een verstoring van de openbare orde. In het Crisisplan zijn alle organisatorische aspecten van de crisisbestrijding in Kennemerland vastgelegd. Daarmee zijn de verantwoordelijkheden en taken tijdens een crisis voor alle betrokken instanties duidelijk en inzichtelijk.

In het crisisplan zijn ook alle deelprocessen van alle betrokken hulpinstanties en de gemeente beschreven. Het crisisplan voor de gemeenten in Kennemerland wordt door alle gemeenten in de regio Kennemerland bestuurlijk vastgesteld en gehanteerd tijdens een crisis of ramp.
Provincie:
Tag(s):