donderdag, 20. september 2007 - 20:00

Cruyff Court op veld Kesterenlaan Haagse Beemden

Breda

Door sporten te stimuleren wil de gemeente jongeren de ruimte geven zich verder te ontplooien en te ontwikkelen. Een Cruyff Court op het veldje aan de Kesterenlaan biedt daarvoor goede mogelijkheden. Daarom geeft het college de plannen voor de aanleg van een tweede Cruyff Court in Breda vrij voor inspraak.

Het college heeft na overleg met jongeren in de wijk, en overeenkomstig de wens van de gemeenteraad, besloten dat ook in de Haagse Beemden een Cruyff Court -een moderne versie van het trapveldje- komt. De komende tijd gaat de gemeente met jongeren, betrokken organisaties, belangengroepen en omwonenden praten over de aanleg en de activiteiten op het veld. Tijdens speciale informatieavonden eind september, begin oktober, worden de plannen gepresenteerd en is het mogelijk te reageren en vragen te stellen. Betrokkenen ontvangen daarvoor een uitnodiging.

Het Cruyff Court is gepland op het veldje aan de Kesterenlaan bij het fietspad Kesterendreef, dichtbij de Brede School. Het zal bestaan uit kunstgras met daaromheen een speciaal hekwerk dat minder geluidsoverlast geeft als er een bal tegenaan komt. Naast het veld is nog ruimte voor enkele aanvullende speelvoorzieningen. Daarover praten de jongeren zelf mee.

In de Hoge Vucht, op de hoek van de Hamdijk en de Groene Dijk, is al een Cruyff Court aangelegd. Dat is een groot succes. Voor de aanleg van het veld en de aanvullende speelvoorzieningen aan de Kesterenlaan is €260.000,- beschikbaar.

Het college wil de plannen komende winter verder uitwerken, zodat het Cruyff Court in het voorjaar van 2008 kan worden aangelegd.
Provincie:
Tag(s):