woensdag, 19. september 2007 - 16:15

CU wil expertmeeting over alcoholmisbruik onder jongeren

Groningen

De ChristenUnie Statenfractie van de provincie Groningen heeft voorgesteld een expertmeeting te organiseren over het probleem van alcoholmisbruik onder jongeren en de nadelige gevolgen hiervan. ChristenUnie Statenlid Jan Hilverts deed dit voorstel in de commissie Welzijn, Cultuur en Sociaal Beleid van 19 september.

In de media staan geregeld berichten waaruit blijkt dat alcoholmisbruik onder jongeren, ook in de provincie Groningen, een probleem is. Dergelijke signalen komen ook bij de ChristenUnie-fractie binnen.

Doel van deze expertmeeting is de Statenleden te informeren over de ervaringen van verschillende betrokken instanties op het terrein van jeugd en alcohol en om hun mening te horen. Op basis hiervan kunnen de Staten dan bezien hoe het probleem kan worden aangepakt.
Wellicht kunnen provincie en gemeenten op het terrein van onderwijs en jeugdzorg gezamenlijk afspraken maken over de wijze van omgaan met deze problematiek.

Het voorstel van de ChristenUnie werd in de commissie Statenbreed gedragen en zal nader worden uitgewerkt.
Provincie:
Tag(s):