dinsdag, 2. oktober 2007 - 10:09

Cursus Friese taal

Het gemeentebestuur van Tytsjerksteradiel wil het Friesetaal in dorpskranten stimuleren.

Alle redacties hebben na de vakantie een brief gekregen om te vragen of er belangstelling is voor een cursus Friese taal. Die was boven verwachtingen. In totaal hebben 15 cursisten van het dorpskrantredactie van Oentsjerk, Sumar, Hurdegaryp, Mûnein/Readtsjerk, Suwâld, Garyp en Eastermar positief gereageerd.

De cursus bestaat uit acht lessen en start eind oktober.
Provincie:
Tag(s):