woensdag, 21. november 2007 - 20:21

Dagelijks snelheidstoezicht in Hoogeveen

Hoogeveen

Iedereen die te hard rijdt op de wegen Noord- en Zuiddreef in Hoogeveen loopt vanaf maandag 3 december een grote kans bekeurd te worden. De gemeente heeft afspraken gemaakt met de regiopolitie over structurele controles.

Uit klachten blijkt dat de genoemde wegen als onveilig worden ervaren. De controles worden uitgevoerd door de basiseenheid Hoogeveen/De Wolden van de regiopolitie in nauwe samenwerking met de medewerkers van het project Subjectieve Verkeersonveiligheid van de politie Drenthe.

De verhoogde handhaving begint op 3 december. Vanaf die datum is er gedurende enige maanden sprake van vrijwel dagelijks snelheidstoezicht en wordt er naar gestreefd zoveel mogelijk overtreders staande te houden, te bekeuren en te confronteren met hun rijgedrag. Regelmatig presenteert de politie de handhavingsinzet en resultaten. Mede op basis hiervan bepaalt de politie in overleg met de gemeente het aantal controles.

Uit een onderzoek naar subjectieve verkeersonveiligheid blijkt dat de wegen Noord- en Zuiddreef vaak als onveilig worden ervaren. Daarbij werd meestal overschrijding van de maximumsnelheid genoemd. Metingen op deze wegen wijzen uit dat dat ook klopt. De rijsnelheden liggen over het algemeen beduidend hoger dan de toegestane maximumsnelheid. Met name de zwakkere verkeersdeelnemers lopen gevaar door het gedrag van automobilisten. Op locaties waar veel klachten zijn, vinden extra controles plaats.
Provincie:
Tag(s):