vrijdag, 7. september 2007 - 13:38

Dak-thuisloze verslaafden krijgen nieuwe voorziening

Amsterdam

De gemeente Amsterdam krijgt een tweede voorziening voor verslaafden en daklozen waar instanties als de GGD Amsterdam en de Dienst Werk en Inkomen samenwerken. Op één locatie wordt dan medische zorg geboden en hulp gegeven bij schuldsanering, inkomensbeheer, het aanvragen van een uitkering en dagbesteding.

Hierdoor wordt het leven van deze verslaafden en daklozen verbeterd en neemt de veiligheid en leefbaarheid in de stad toe. Deze dienstverlening komt in de al bestaande hulpverleningsinstantie voor verslaafden en daklozen in de Valckenierstraat (Amsterdam-Centrum). De uitbreiding is voor het huidige cliëntenbestand en leidt dus niet tot extra aanloop in de buurt.

De dienstverlening zal in de tweede helft van 2008 starten. Buiten het Centrum en Zuidoost komen op termijn nog twee soortgelijke voorzieningen elders. Daarnaast heeft Amsterdam 22 tot 29 locaties nodig om alle daklozen en verslaafden zorg, en onderdak te bieden. De locaties worden over de stad verspreid waarbij de binnenstad ontzien wordt om de druk op dit gebied te verminderen.

De wethouder Zorg, Marijke Vos is van mening dat het veel beter gaat met verslaafden, daklozen en hun omgeving als er structureel geholpen wordt. Regelmaat, hulp bij de verslaving activiteiten ontplooien of werken helpt overlast verminderen. De ervaring in Zuidoost is heel goed.

Bestuurders Vos (Zorg), Cohen (Openbare Orde en Veiligheid), Iping (stadsdeelvoorzitter Centrum) en Codrington (Welzijn stadsdeel Centrum) ondertekenden deze week een contract Zorg en Veiligheid voor het Wallengebied. Andere ondertekenaars zijn de GGD Amsterdam, de Dienst Werk en Inkomen, de dienst Zorg en Samenleven, het Openbaar Ministerie en de politie.

Dit contract heeft als doel om speciaal in het Wallengebied de overlast van verslaafden en daklozen verder terug te dringen en de zorg te intensiveren. De voorziening aan de Valckenierstraat zal de overlast van verslaafden en daklozen in de binnenstad, en vooral het Wallengebied, verder verminderen en de veiligheid verbeteren.

Deze maatregelen dragen bij aan de doelstelling van de gemeente Amsterdam om in 2010 alle daklozen zorg en een dak boven het hoofd aan te bieden. Bovendien moeten in 2013 alle verslaafden en daklozen met complexe psychische of verslavingsproblemen een persoonsgericht zorgaanbod en opvang hebben gekregen.
Provincie:
Tag(s):