maandag, 9. juli 2007 - 11:32

Damherten en Reeën

Middelburg

In verband met verkeersveiligheid mag de Faunabeheereenheid Zeeland reeën afschieten. Op basis van uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verleent de Provincie de Faunabeheereenheid hiervoor een ontheffing.

Reeën kunnen een gevaar opleveren voor de verkeersveiligheid. Daarom mag de Faunabeheereenheid Zeeland (FBE) de ree opzettelijk blijven doden, vangen of opsporen op Walcheren (muv. de Manteling van Walcheren), Zuid- en Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland (muv. de Kop van Schouwen), Tholen en St. Philipsland.

De Provincie verleende de FBE Zeeland ook een ontheffing voor het schieten van damherten buiten hun kernleefgebieden. Volgens de Afdeling Bestuursrechtspraak heeft de Provincie onvoldoende aannemelijk gemaakt dat damherten buiten de leefgebieden een gevaar voor de verkeersveiligheid opleveren. Daarom trekken Gedeputeerde Staten die ontheffing weer in.
Provincie:
Tag(s):