donderdag, 13. september 2007 - 17:55

Dassenburcht blokkeert komst CoffeeCorner

Maastricht

Op de plek waar de gemeente Maastricht één van de drie CoffeeCorners heeft gepland (clusters van twee of drie coffeeshops aan de randen van de stad), is gebleken dat een oude dassenburcht sinds kort weer is bewoond. Dat betekent dat voor de tijdelijke voorziening aan deze Köbbesweg uitgekeken wordt naar een andere plek in de buurt, zo meldt de gemeente vandaag.

Het plan ‘CoffeeCorner’ voorziet in het terugdringen van de overlast van en rondom coffeeshops door ze weg te halen uit woonbuurten en van plekken waar sprake is van overconcentratie. Ze komen te liggen op plaatsen buiten de bebouwing waar ze beter controleerbaar zijn.

Nadat de verenigde coffeeshopbranche en de gemeente Maastricht een akkoord hebben bereikt over de verplaatsing van 8 coffeeshops (van de 15) naar drie ‘CoffeeCorners’ aan de randen van de stad, heeft de gemeenteraad op 26 juni j.l. het plan definitief goedgekeurd. Een van de aangewezen locaties is de Köbbesweg aan de zuidkant van de stad, nabij de A2. Het betreft de verplaatsing van de twee zaken aan de Wilhelminakade (Mississippi en Smokey), alsmede Smurf uit de Hoogbrugstraat. Deze CoffeeCorner komt te liggen aan de noordkant van de Köbbesweg ter hoogte van het populierenbos.

Tijdens het veldonderzoek op de locatie Köbbesweg is geconstateerd dat een oude maar verlaten dassenburcht sinds kort weer bewoond is. Voor de definitieve CoffeeCorner heeft dit vooralsnog geen consequenties, aangezien gestreefd wordt naar verplaatsing van de burcht. Uiteraard in goed overleg met de deskundige natuurorganisaties. Mocht dat niet lukken dan zijn er in het vastgestelde zoekgebied nog voldoende alternatieven. Voor de hele korte termijn betekent het echter dat omgezien wordt naar een andere locatie voor de tijdelijke CoffeeCorner.
Provincie:
Tag(s):