dinsdag, 30. oktober 2007 - 13:36

De bietencampagne is weer begonnen

Witmarsum

Tot december worden in de gemeente Wûnseradiel bieten vervoerd. Dat betekent dat er dagelijks bieten van het land gehaald worden en dat de bieten met vrachtwagens afgevoerd worden. Zowel automobilisten als agrariërs moeten in deze periode extra attent zijn.

Automobilisten moeten in deze periode rekening houden met gladde wegen. Zeker bij nat weer is het verstandig extra voorzichtig te zijn. Let goed op wanneer er waarschuwingsborden staan. U moet dan uw snelheid aanpassen aan de omstandigheden. Bij gevaarlijke situaties kunt u de gemeente waarschuwen.

Agrariërs zijn verplicht bij het transporteren van bieten en andere agrarische producten van en naar de landerijen de openbare weg schoon te houden. Tijdens het transport moeten de nodige verkeersborden (slipgevaar en/of gevaar met onderbord “modder� en “adviessnelheid 30 km�) geplaatst worden. Bovendien moet de weg direct na het beëindigen van het transport worden schoongemaakt. De gebruiker (vervuiler) kan aansprakelijk worden gesteld voor schade die tijdens en na het transport veroorzaakt wordt.

Wanneer de vervuiler de weg niet direct reinigt of wanneer er situaties ontstaan waarbij gevaar dreigt zullen burgemeester en wethouders van Wûnseradiel een loonbedrijf opdracht geven de weg schoon te maken. De kosten daarvan zijn voor rekening van de vervuiler (eventueel met toepassing van bestuursdwang).
Provincie:
Tag(s):