maandag, 24. september 2007 - 16:00

De Gele Rijders naar Nationale Bokbierdag

Zutphen

Het historische stadshart van Zutphen staat op zondag 7 oktober voor de elfde keer in het teken van de Nationale Bokbierdag. Tijdens dit evenement, dat jaarlijks meer dan 100.000 bezoekers trekt, presenteren kleine en grote brouwerijen hun nieuwe bokbier aan het publiek.

Het historische centrum van Zutphen is voor de gelegenheid omgebouwd tot een groot festivalterrein met podia en pagodetenten. Tussen 13.30 en 19.00 uur kunnen de bezoekers ‘een bokje’ proeven.

Grote publiektrekker van de Nationale Bokbierdag is de grote optocht. Een stoet bestaande uit ruim tachtig deelnemers vertrekt om 14.00 uur van bedrijventerrein De Mars voor een route door de binnenstad van Zutphen. Onder de deelnemers zijn diverse bierwagens, koetsen en bijzondere aanspanningen. Een plaatje is ook de Jachtvereniging Soestdijk. Datzelfde geldt voor De Gele Rijders, die dit jaar voor het eerst te bewonderen zijn in Zutphen.

De Rijdende Artillerie, in de volksmond beter bekend als de Gele Rijders, heeft sinds haar oprichting altijd een bijzondere plaats ingenomen binnen het Nederlandse leger.

De Rijdende Artillerie werd in 1793 opgericht om te voorzien in de behoefte aan snel verplaatsbare artillerie, die de cavalerie in haar manoeuvres kon volgen. Het korps werd uitgerust met licht veldgeschut en het personeel verplaatste zich volledig te paard, iets wat in die tijd ongewoon was. Al in 1794 trok het korps ten strijde tegen Napoleon en sindsdien heeft het deelgenomen aan vele veldslagen en -tochten, waaronder de Slag bij Waterloo in 1815. In 1842 kreeg het korps een prachtig nieuw uniform, waarvan de gele koorden en lissen de eenheid de officieuze naam ‘Gele Rijders' bezorgden. Sindsdien zijn de Rijders een bekende verschijning tijdens allerlei (officiële) gelegenheden.

Tegenwoordig beschikt het korps voor haar operationele taken over moderne middelen, maar bij ceremoniële taken treden de Rijders onveranderd op in vol ornaat, te paard en met oud geschut. Zo kwamen de Rijders in stelling bij het huwelijk van Prins Willem-Alexander en Máxima en bij de begrafenis van oud-Gele Rijder Prins Bernhard. Ook verzorgen de Gele Rijders traditioneel de saluutschoten tijdens Prinsjesdag in Den Haag.

De optocht legt dit jaar de volgende route af: Havenstraat - IJsselkade - Marspoortstraat - Groenmarkt - Lange Hofstraat - Vispoortplein - Martinetsingel - Polsbroek - Hogestraatje - Laarstraat - Paardenwal - Berkelsingel - Rijkenhage - Overwelving - Molengracht - IJsselkade - Havenstraat – Reesinkterrein
Omstreeks 15.30 uur is de laatste deelnemer weer terug op het Reesinkterrein.

De Nationale Bokbierdag is op zondag 7 oktober van 13.30 tot 19.00 uur. De toegang is gratis. Meer informatie en achtergronden zijn te vinden op
Provincie:
Tag(s):