woensdag, 18. april 2007 - 8:45

De Goede Woning biedt maatschappelijke stage aan scholieren

Apeldoorn

Scholieren zelf laten ervaren hoe de samenleving draait door hen vrijwilligerswerk te laten doen. Dat is maatschappelijke stage.Deze stage is een vorm van leren buiten de school en maakt onderdeel uit van het lespakket. Door vrijwilligersactiviteiten maken scholieren kennis met het dragen van verantwoordelijkheid voor maatschappelijke belangen.

Drie VMBO scholen in Apeldoorn gaan in de week van 23 april aan de slag met het lokale vrijwilligerswerk. De Goede Woning is erg enthousiast over dit initiatief en biedt leerlingen een stageklus aan in de wijk Orden.

De Goede Woning is een groot voorstander van maatschappelijke stages omdat het jongeren de kans geeft een belangrijke kant van onze samenleving te ontdekken en daarvan te leren. Ze raken bekend met bepaalde maatschappelijke aspecten en het doen van vrijwilligerswerk. Daarnaast leert deze manier van informeel leren om vaardigheden te ontwikkelen, zoals werken in teamverband, problemen oplossen, omgaan met conflicten en (zichzelf) presenteren. ‘

Leren hoe de samenleving draait, is iets dat je ervaart door het zelf te doen’, zegt José Kablau woonconsulent Leefbaarheid van De Goede Woning.

‘De Goede Woning is van mening dat via de stages actief burgerschap wordt gestimuleerd en de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren wordt vergroot. Dit is één van de redenen waarom wij, in samenwerking met Wisselwerk, meewerken aan dit project.’

De Goede Woning heeft verschillende stageklussen voor de leerlingen. Zo hebben vijfentwintig leerlingen de Eburonenstraat geadopteerd. En gaan twaalf leerlingen aan de slag met een klus bij het Hof van Orden. ‘Op maandag 23 april beginnen tien leerlingen met het tuinonderhoud van de achttien seniorenwoningen aan de Eburonenstraat’, zegt Kablau.‘Uit onderzoek is gebleken dat deze bewoners graag willen dat hun tuinen worden opgeknapt. Deze vraag past goed bij dit stageproject en is ook interessant voor leerlingen omdat het resultaat direct zichtbaar is.’

Op 24 april gaan leerlingen aan het werk in de gemeenschappelijke tuin het Hof van Orden. De bewoners vieren in juni het tienjarig bestaan van hun appartementencomplex. Ter gelegenheid van dit festijn planten de leerlingen samen met een aantal bewoners bloembollen in de tuin zodat de woonomgeving een kleurige en feestelijke uitstraling krijgt. Op woensdag 25 april organiseren een aantal leerlingen een sport- en spelmiddag voor de kinderen van de Eburonenstraat.

Op vrijdag 27 april wordt de maatschappelijk stageweek afgesloten. De laatste groep leerlingen gaan voor de bewoners van de seniorenwoningen aan de Eburonenstraat bloemmanden maken. Ter afsluiting van deze stageweek wordt aan alle leerlingen een certificaat uitgereikt.
Provincie:
Tag(s):