woensdag, 5. september 2007 - 10:55

DEAL voor aanpak dienstverlening

Delfzijl

Donderdag 6 september ondertekenen de gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum (DEAL) de samenwerkingsovereenkomst ELO-DEAL ( Elektronische Overheid). Hiermee wordt een driejarig project ingeluid om de elektronische dienstverlening van de gemeenten op de kaart te zetten.

Het doel van het ELO-DEAL project is om met behulp van ICT (Informatie en Communicatietechnologie) de dienstverlening aan burgers en bedrijven flink te verbeteren. Belangrijk is bijvoorbeeld dat burgers en bedrijven slechts eenmalig hun gegevens hoeven aan te leveren bij hun gemeente.

Goed gebruik van nieuwe technologieën, zowel tussen overheidsorganisaties onderling als tussen
overheid, burgers en bedrijven, biedt kansen voor verbetering van handhaving van de regelgeving maar ook voor een (aanmerkelijk) efficiëntere overheid. Een ander zwaarwegend punt is de vermindering van administratieve lasten voor burgers en bedrijven.

Om deze redenen, maar ook vanwege nieuwe wettelijke voorschriften, zullen de gemeenten in dit driejarig project eerst gaan werken aan het onderbrengen van allerlei gegevens in één informatiesysteem. Daarnaast zal de uitbreiding van de digitale dienstverlening worden opgepakt op basis van dit systeem.
Provincie:
Tag(s):