maandag, 3. september 2007 - 14:24

Debat over vergrijzing en ontgroening

Maastricht

De vergrijzing is een aanstormend feit, niet alleen in Limburg, maar Nederland breed. Echter, regio’s zoals Zuid-Limburg worden extra hard geraakt doordat tegelijkertijd de ontgroening een rol speelt. Jongeren keren deze regio de rug toe en vertrekken richting randstad, waar een beter perspectief geboden wordt.

Het CDJA heeft onlangs de discussie rondom deze twee ontwikkelingen gestart door een jongerenvisie te lanceren. Hierin schetsen zij een ‘grijze visie’ (waarin ouderen de stad overnemen) en een ‘kleurrijke visie’ (waarin jongeren de stad nieuw leven in blazen). Deze heeft grote commotie teweeg gebracht.

Daarom willen de politieke jongeren organisaties (o.a. namens het CDJA Michiel Dijkman die voorzitter is van CDJA Limburg, namens de JS Amiran Yaghout die voorzitter is van JS Maastricht) nu het debat aangaan hierover, niet alleen met elkaar, maar ook met seniorenorganisaties, zoals de lokaal actieve Senioren Partij, van wie de fractievoorzitter Pie Frijns deel zal uitmaken van ons debatpanel.

Zijn zijn er zich ervan bewust dat de keuzes die nu in Zuid-Limburg worden gemaakt, bepalend kunnen zijn voor de landelijke lijn die zal volgen zodra deze trends de rest van Nederland bereiken. Daarom dat Tweede Kamerlid Samira Bouchibti (PvdA) voor deze gelegenheid naar Maastricht komt.

Vanuit de gemeente Maastricht zal Wethouder Jacobs (Economische Zaken) deelnemen aan de discussie. Voor een meer genuanceerde objectievere visie zal Prof. Dr. Joan Muysken (UM) aanschuiven.

Ondanks de aanwezigheid van het panel is de hoofdrol weggelegd voor het publiek. Hun inbreng is het doel van de avond.

Het debat vindt plaats op 10 september om 20:00 uur in De Groote Sociëteit (Vrijthof).
Provincie:
Tag(s):