donderdag, 30. augustus 2007 - 16:57

Defensie sluit contract groot onderhoud KDC-10 vrachtvliegtuigen

Den Haag

Het ministerie van Defensie en Garuda Maintenance Facility (GMF) hebben een meerjarig contract gesloten voor het groot onderhoud dat een keer per vijf jaar moet plaatsvinden. Dit contract voorziet in het uitvoeren van al het grote onderhoud tot 2025, het eind van de verwachte levensduur van de KDC-10-vliegtuigen.

In augustus dit jaar is door de FAA (Amerikaanse luchtvaartautoriteit), in juni door CAA Singapore en CAA Malaysia (de Singaporese en Maleisische luchtvaartautoriteiten) en in februari door de EASA (Europese luchtvaartautoriteit) een audit uitgevoerd. Alle instanties hebben de certificering van GMF als Maintenance Repair Organisatie met een jaar verlengd.


Met het contract verplicht Defensie zich tot drie checks gedurende de komende vijf jaar (ieder vliegtuig een onderhoudsbeurt). Vervolgens bestaat drie maal een optie voor nog eens drie onderhoudsbeurten, gedurende de volgende vijf jaar. De markt voor de uitvoering van het onderhoud aan DC-10-vliegtuigen is de laatste jaren echter snel veranderd en wordt snel krapper. De voorziene krapte op de markt zal naar verwachting tot een verminderde beschikbaarheid van commercieel verkrijgbare onderhoudscapaciteit en significante prijsverhoging leiden. Daarom is er voor gekozen om een meerjarig contract te sluiten.
Categorie:
Tag(s):