dinsdag, 9. oktober 2007 - 17:14

Definitief ontwerp nieuwe station vastgesteld

Breda

Het college van Burgemeester en Wethouder van Breda wil het ‘Voorlopig Ontwerp’ van de architect Koen van Velsen uitwerken tot een definitief ontwerp voor de openbaar vervoer terminal. Het ontwerp maakt deel uit van de overeenkomst die de Gemeente Breda zal sluiten met NSP en ProRail voor de realisatie van dit project.

Het plan behelst een geheel overkapte trein- en busterminal van 7.000 m2 met 9.000 m2 bijbehorende commerciële ruimten, 147 woningen, 22.000 m2 kantoren, 720 parkeerplaatsen op het dak en een bewaakte fietsenstalling van 2.900 m2. Door extra subsidie van het Rijk en de provincie Noord-Brabant heeft het ontwerp de kwaliteit gekregen die past bij de ‘Nieuwe Sleutel Projecten’, hetgeen zich vertaalt in bijzondere allure in het ontwerp: extra ruimten, luxere afwerking, meer comfort etc.

Verwacht wordt dat het werk in het eerste kwartaal van 2008 wordt aanbesteed. In het tweede kwartaal start vervolgens de uitvoering van het project. De werkzaamheden voor de ruwbouw van de tunnel zijn al aanbesteed. De voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering zullen eind van dit jaar nog starten. Volgens de huidige planning zal het hele Terminal complex eind 2011 gereed kunnen zijn.
Provincie:
Tag(s):