maandag, 14. mei 2007 - 9:18

Delft wil openbaar vervoer op aardgas

Delft

Het Delftse college van B&W heeft zich op 8 mei uitgesproken voor openbaar vervoer op aardgas. Zij geeft hiermee een duidelijk signaal af aan het stadsgewest Haaglanden, dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van het busvervoer in de regio. Het stadsgewest bereidt momenteel een nieuwe vergunning voor het openbaar vervoer voor. De huidige vergunning loopt per 30 september 2008 af.

In het Plan van Aanpak luchtkwaliteit, het Klimaatbeleidsplan en het Coalitieakkoord spreekt de gemeente zich al uit voor schoon en energiezuinig openbaar vervoer in en rondom Delft. Het college van B&W stelt de raad nu voor om het stadsgewest Haaglanden te verzoeken het rijden op aardgas op te nemen als eis in het programma van eisen bij de komende aanbesteding van het openbaar vervoer.

Schoon en zuinig

Aardgas is de enige brandstof die schoon én energiezuinig is. De uitstoot van stikstofoxiden en fijn stof van aardgasbussen is veel lager dan die van dieselbussen. Juist voor deze twee stoffen wil de gemeente Delft de overschrijdingen van luchtkwaliteitsnormen terugdringen. Aardgasbussen stoten 20% minder CO2 uit dan dieselbussen. Daarmee draagt een vergunning (concessie) op basis van aardgas dus ook bij aan het halen van de klimaatdoelstellingen.

volgt met dit voornemen het voorbeeld van steden als Haarlem en Ede, waar al enige tijd bussen op aardgas rijden.
Provincie:
Tag(s):