donderdag, 26. april 2007 - 16:37

Den Haag doet ook mee aan Autovrije Dag

Den Haag

Voor het eerst doen alle vier de grote steden mee aan de Autovrije Dag, dit jaar op 16 september. Deelname van Den
Haag is helemaal bijzonder, niet eerder sloot de gemeente straten af voor dit evenement. In Rotterdam worden op die dag, na druk van Milieudefensie en lokale partijen, onder meer de Coolsingel en de Schiekade afgesloten.

Amsterdam sluit op 23 september één dag vrijwel
het gehele gebied binnen de ring (A10) af voor autoverkeer.

Naast de vier grote steden zullen zeker veertien andere steden, waaronder Groningen, Den Bosch, Tilburg, Arnhem en Leiden, meedoen en een dag (een deel van) de stad vrijhouden van autoverkeer. Dit groeiend enthousiasme wijst er op dat gemeenten klimaatverandering en luchtkwaliteit serieus nemen. Het verkeer levert daaraan een flinke
bijdrage. Met de Autovrije Dag laten gemeenten en bewoners zien dat steden een stuk schoner en mensvriendelijker kan door meer ruimte te geven aan voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. Bewoners worden ook bewust gemaakt hoe zij zelf hieraan kunnen bijdragen.

Milieudefensie denkt dat maandelijkse autovrije dagen een significante bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in steden en het beperken van het broeikaseffect. Ze roept de Nederlandse gemeenten op een voorbeeld te nemen aan de Brusselse Minister van
Verkeer, Pascal Smet. Vorige week nog pleitte hij voor het maandelijks organiseren van een autovrije dag in de Belgische hoofdstad.

Op het moment draagt het autoverkeer voor ongeveer 10 procent bij aan de uitstoot van broeikasgassen. Dit aandeel stijgt nog steeds. Daarnaast levert het verkeer de voornaamste bijdrage aan uitstoot van fijnstof en
stikstofoxides in het stedelijk gebied. Volgens het Milieu en Natuur Planbureau overlijden jaarlijks in Nederland zo'n 18.000 mensen tot tien jaar eerder aan de gevolgen van luchtvervuiling door autoverkeer.

Milieudefensie heeft anderhalf jaar geleden met metingen in Amsterdam laten zien dat een autoluw verkeersbeleid een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de luchtkwaliteit.

De Autovrije Dag is een initiatief van Milieudefensie en maakt deel uit van de Week van de Vooruitgang, die in het teken staat van duurzame mobiliteit. In deze week (16 t/m 22 september) worden in ruim achthonderd Europese steden autovrije dagen georganiseerd, bijvoorbeeld in Brussel, Antwerpen, Londen, Barcelona, Madrid, Berlijn, Stockholm en Parijs.
Provincie:
Tag(s):