woensdag, 12. september 2007 - 10:34

Den Haag krijgt negen nieuwe voorzieningen voor dak- en thuislozen

Den Haag

Den Haag krijgt verspreid over de stad negen nieuwe voorzieningen voor dak- en thuislozen. De gemeenteraad heeft eerder dit jaar al ingestemd met de komst van deze nieuwe voorzieningen.

Wethouder Bert van Alphen zal tussen nu en eind september op bijeenkomsten in de verschillende stadsdelen het beleid van het college toelichten.

Den Haag werkt aan de verbetering van de leefsituatie van dak- en thuislozen onder het motto 'Den Haag onder Dak'. De vier grote steden maakten in 2006 afspraken met het kabinet over uitbreiding en intensivering van de zorg voor dak- en thuislozen. Den Haag onder Dak is de Haagse vertaling van deze plannen. Het aantal voorzieningen in de stad is nu ontoereikend en er zijn te lange wachtlijsten. De voorzieningen moeten daarom worden uitgebreid. Naast uitbreiding van bestaande voorzieningen komen er verspreid over de stad nog negen nieuwe voorzieningen bij: zeven voor beschermd wonen,
één voor dag - en nacht opvang en één voor dagbesteding.

Bijeenkomsten in de stadsdelen
In alle stadsdelen kan een nieuwe voorziening komen. Daarom organiseert de gemeente in alle stadsdelen een bijeenkomst. In deze fase zijn er nog geen locaties gekozen. Bewoners, ondernemers, instellingen en belangengroepen kunnen aandachtspunten meegeven om rekening mee te houden bij het zoeken naar locaties.
Provincie:
Tag(s):