maandag, 15. oktober 2007 - 13:21

Den Helder schermt bouwterrein af voor rugstreeppad

Den Helder

Zoals bekend is de gemeente Den Helder van plan een nieuw bezoekerscentrum te bouwen in Mariëndal. Het plangebied voor het nieuwe bezoekerscentrum valt binnen het leefgebied van de rugstreeppad. Eind oktober trekt de pad naar een geschikte locatie waar het beestje zich ingraaft om te overwinteren.

Om te voorkomen dat de rugstreeppad het toekomstige bouwterrein gaat gebruiken als overwinteringplek wordt het terrein binnenkort afgeschermd met een plastic doek.

Het gebied binnen het doek wordt afgezocht door een ecoloog. Deze zal de al aanwezige rugstreeppadden over het scherm, dus buiten het toekomstige bouwterrein, zetten. Buiten het bouwterrein hebben de padden voldoende ruimte om op een andere locatie een goed onderkomen te vinden. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer de werkzaamheden voor het bezoekerscentrum van start gaan.
Provincie:
Tag(s):