woensdag, 20. juni 2007 - 9:06

Den Helder stijgt op websitelijst!

Den Helder

De gemeente Den Helder is met de website, www.denhelder.nl van de 363e naar 224e plaats op de ranglijst Overheid.nl Monitor gestegen. In de continue monitor, die maandelijks wordt bijgewerkt, staat Den Helder inmiddels op de 96e (half juni 2007) plaats.

Deze grote stijging is vooral toe te schrijven aan de nieuwe website die in januari is gelanceerd en aan de uitbreiding van de website met gepersonaliseerde dienstverlening zoals DigiD.


De Monitor brengt sinds 2003, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,de belangrijkste vorderingen en knelpunten bij de ontwikkeling van de elektronische overheid in kaart.Dit wordt gedaan aan de hand van een beoordeling van de websites van alle gemeenten in Nederland. De website van de gemeente is immers een belangrijk communicatiemiddel. In 2003 stond Den Helder nog op plaats 468.


De gemeentelijke websites worden beoordeeld op gebruiksvriendelijkheid, transparantie, dienstverlening, gepersonaliseerde dienstverlening en toegankelijkheid. Voor wat betreft de elektronische dienstverlening scoort Den Helder in 2006 57%. Dat is net iets lager dan het landelijke streefcijfer van 60% voor 2006. De overheid als geheel haalde deze doelstelling, met 61%, wel. Voor 2007 wordt gestreefd naar een percentage van 65% voor de elektronische dienstverlening. Op toegankelijkheid scoort Den Helder 51% en dat is 2% hoger dan het landelijk gemiddelde.
Provincie:
Tag(s):