woensdag, 4. juli 2007 - 12:12

Dienst Stadstoezicht Amsterdam ondergaat reorganisatie

Amsterdam

Het college van B&W heeft het voornemen uitgesproken om de reorganisatie bij de Dienst Stadstoezicht door te zetten. Dit besluit is in lijn met eerder gemaakte afspraken uit 2003 en 2006 tussen de stad en de stadsdelen.

Per 1 januari 2008 vermindert het aantal formatieplaatsen bij de Dienst Stadstoezicht met 98. De kosten van de reorganisatie bedragen naar schatting 10 miljoen euro. Bij de Dienst Stadstoezicht werken op dit moment 650 mensen.

Verantwoordelijk wethouder Carolien Gehrels beseft dat het niet de leukste beslissingen zijn. Het is helaas wel nodig omdat er in 2006 besloten is om de kosten van de parkeerhandhaving met 7 procent te verminderen. Zonder de genoemde reorganisatie lukt dat niet.

De kostenvermindering van 7 procent ten opzichte van 2003 moet op 1 juli 2008 gerealiseerd zijn. Als Stadstoezicht hieraan niet voldoet, dan kunnen de stadsdelen hun fiscale parkeerhandhaving aanbesteden zonder mee te betalen aan de kosten van uittreding en zonder het meenemen van personeel.

De directeur van Stadstoezicht is bezig met de voorbereiding van de reorganisatie en legt dit voor aan de OR. Belangrijk onderdeel van de reorganisatie is het sociaal plan voor de medewerkers. Dit sociaal plan wordt deze zomer met de vakbonden besproken.

De gemeenteraad spreekt zich op 20 september uit over de reorganisatie van de Dienst Stadstoezicht.
Provincie:
Tag(s):