dinsdag, 27. november 2007 - 19:39

Digitaal Vergunningverlenen bij Milieudienst Zuid-Holland-Zuid

Dordrecht

De Milieudienst Zuid-Holland Zuid en de gemeente Dordrecht digitaliseren hun vergunningverlening. Vanaf 26 november is op de website van de gemeente de behandeling van nieuwe milieuvergunningen door aanvragers en belangstellenden te volgen.

Sinds juli van dit jaar heeft de gemeente Dordrecht de vergunningverlening en handhaving van de VROM-brede taken overgebracht naar de regionale (milieu)dienst Zuid-Holland Zuid. De digitalisering van de milieuvergunningen is een gevolg van deze samenwerkingsovereenkomst tussen Milieudienst Zuid-Holland Zuid en de gemeente Dordrecht.
Op dit moment kan al online informatie gevonden worden over de aanvraag, behandeling en besluitvorming over vergunningen op het gebied van ‘Bouwen en Wonen’, ‘Openbare Orde en Veiligheid’ en ‘Monumentenzorg’. Deze informatie is te vinden op de website www.dordrecht.nl onder Actueel -> Vergunningen.

Specifiek voor aanvragers is er een afgesloten deel van de website (E-loket-> Mijn loket) waar zij de voortgang van hun aanvraag kunnen volgen. De besluiten over vergunningen worden ook nog steeds bekend gemaakt via de Dordtse huis-aan-huisbladen.

Twee grote voordelen van het digitale vergunningensysteem zijn dat de gemeente Dordrecht én de Milieudienst Zuid-Holland Zuid nu nog transparanter zijn voor inwoners en geïnteresseerden buiten Dordrecht en natuurlijk dat uiteindelijk de (digitale) dienstverlening nog beter is. Specifiek voor de digitalisering van milieuvergunningen geldt dat hierdoor een breed publiek geïnformeerd wordt over de naleving van de wet milieubeheer op Dordts grondgebied.

Met de toevoeging van milieuvergunningen zijn vrijwel alle vergunningen die betrekking hebben op de openbare ruimte via www.dordrecht.nl te raadplegen. Zo kan iedereen vanachter zijn computer een goed beeld krijgen van door de gemeente verleende vergunningen en lopende aanvragen.
Provincie:
Tag(s):