maandag, 29. oktober 2007 - 19:25

Digitale databank geeft inzicht in jeugd

Amsterdam

‘De Jeugdmonitor geeft inzicht in de problemen van kinderen en jongeren én maakt ons duidelijk wat het resultaat is van ons beleid’. Dat zei minister André Rouvoet van Jeugd en Gezin tijdens de presentatie van de Landelijke Jeugdmonitor.

De digitale databank, die de jeugdmonitor in feite is, geeft inzicht in hoe de jeugd ervoor staat op de terreinen onderwijs, gezondheid en welzijn, veiligheid en arbeid. Sommige gegevens zijn uit te splitsen naar geslacht en etniciteit.

Voor sommige onderwerpen is het mogelijk om de gegevens in verschillende provincies en gemeenten te bekijken. De komende jaren zal de Jeugdmonitor verder worden uitgebreid. Rouvoet wil dat de monitor een instrument wordt dat beleidsmakers informeert over de situatie van de jeugd en laat zien wat de effecten zijn van het ingezette beleid.

De Jeugdmonitor is het initiatief van de ministeries van Jeugd en Gezin, Volksgezondheid, Onderwijs, Justitie en Sociale Zaken. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de monitor in opdracht van deze ministeries ontwikkeld. Het is één van de projecten voortgekomen uit de Operatie Jong.
Categorie:
Tag(s):