woensdag, 19. september 2007 - 9:05

Dinsdag 25 september, Dag van de Thuiszorg

Arnhem

Op dindag 25 september 2007 staat Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland(STMG) stil bij de 17e ‘Dag van de Thuiszorg’. Tijdens een ontbijtbijeenkomst met een vijftiental genodigden uit het werkgebied wordt met elkaar van gedachten gewisseld over de toekomstige ontwikkeling van de thuiszorg.

Tijdens deze bijeenkomst presenteert STMG twee geanonimiseerde praktijkvoorbeelden waarbij sprake is van complexe zorg. Aan tafel wordt gediscussieerd over stellingen die tijdens de presentatie worden voorgelegd. Daarbij vormen ook de tijdens Prinsjesdag gepresenteerde plannen voor de (thuis)zorg een invalshoek.

De ontbijtbijeenkomst wordt gehouden in de bedrijfskantine van STMG, Lange Water 5 in Arnhem. Aansluitend worden een aantal cliënten en hun medewerkers bezocht. Zij krijgen de gelegenheid te vertellen hoe belangrijk goede zorg voor hen is. Drie bestuurders hebben aangegeven dat zij meegaan op cliëntbezoek.

De Dag van de Thuiszorg wordt al sinds 1990 op de 4e dinsdag in september gehouden. Een week na Prinsjesdag is immers duidelijk hoe de zorg in het algemeen en de thuiszorg in het bijzonder er voor staan, welke veranderingen eraan komen en hoe die gaan uitwerken in de praktijk van de zorg...
Provincie:
Tag(s):