dinsdag, 28. augustus 2007 - 10:14

Directeurs-woning Domo wordt mogelijk verplaatst

Bedum

Het gemeentebestuur van Bedum onderzoekt of het mogelijk is de beeldbepalende directeurswoning bij de Friesland Foods-vestiging in het dorp te verplaatsen naar een locatie elders in het dorp. Friesland Foods is bereid aan een eventuele verplaatsing medewerking te verlenen.

De gemeente onderzoekt momenteel of de operatie financieel haalbaar is en of er vanuit ‘de markt’ belangstelling bestaat voor (exploitatie van) het pand. Ook wordt naar externe financieringsbronnen gezocht. De totale kosten van de operatie worden in dit stadium ruwweg begroot op 700.000 Euro.

Over het mogelijke behoud van de directeurswoning uit 1921 is de afgelopen weken door de gemeente intensief overleg gevoerd met zowel de directie van het concern als met drie belangengroeperingen die zich inzetten voor het behoud van het pand: de Historische Vereniging gemeente Bedum, Algemeen Plaatselijk Belang Bedum en de Bond Heemschut.
Provincie:
Tag(s):