donderdag, 21. juni 2007 - 7:44

Directie Bureau Jeugdzorg ontslagen

Provincie

Bureau jeugdzorg Noord-Holland heeft geen directie meer. Een interim directeur wordt aangesteld om voorlopig de zaken waar te nemen en tussen nu en 1 januari 2008 orde op zaken te stellen.

De Raad van Toezicht heeft de directie van Jeugdzorg gevraagd ontslag te nemen. Gedeputeerde Staten van Noord Holland zijn het eens met het besluit.

Uit onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg bleek dat noodzakelijke verbeteringen in de sectoren jeugdbescherming en Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) onvoldoende in de praktijk zijn gerealiseerd. De Inspectie jeugdzorg deed op verzoek van GS heronderzoek naar de jeugdbescherming. GS hadden in 2005, na de zaak-Savanna, Bureau Jeugdzorg opdracht gegeven verbeteringen door te voeren. De inspectie deed ook een onderzoek naar het uitvoeren van de verbeteringen bij het AMK.

Conclusie: er is al veel in gang gezet, maar bij zowel de jeugdbescherming als het AMK-werk schiet het systematisch beoordelen van risico’s van kinderen tekort. Dat is zorgelijk, aldus de Inspectie.

GS en de Raad van Toezicht hebben zich de afgelopen twee jaar actief met de voortgang van de maatregelen bemoeid. 'Maar vaststellen hoe er in de praktijk wordt gewerkt, daar is de Inspectie voor. Zij kunnen dossiers inzien. Uit hun rapportages trekken wij nu de conclusie dat we niet tevreden kunnen zijn', aldus Sascha Baggerman.

De Raad van Toezicht stelt een interim-directeur aan, die de opdracht krijgt om tussen nu en 1 januari 2008 de vereiste resultaten te boeken.
Provincie:
Tag(s):