dinsdag, 9. oktober 2007 - 17:20

'DNA-profiel kan ziekte van Crohn voorspellen'

Groningen

Het is mogelijk om op basis van DNA-onderzoek in te schatten of iemand veel risico loopt om de ziekte van Crohn te krijgen. Ook het beloop van de ziekte is hiermee te bepalen. Het is voor het eerst dat op basis van DNA-analyse uitspraken gedaan kunnen worden over het beloop van een complexe ziekte met meerdere ontstaansfactoren als de ziekte van Crohn. Dit blijkt uit onderzoek van maag-darm-leverarts Rinse Weersma van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

De ziekte van Crohn en colitis ulcerosa zijn chronische ontstekingsziekten van de darm. Er zijn in Nederland naar schatting 35.000 mensen die deze ziekten hebben. Veel voorkomende klachten bij de ziekten zijn diarree, bloedverlies, vernauwingen in de darmen en oog- of huidaandoeningen. De ziekten kennen wisselende periodes van activiteit en ontstaan vaak al op jonge leeftijd. De ziekteveroorzaker is onbekend. Er is sprake van een verstoorde immunologische reactie op de normaal aanwezige bacteriën in de darm.

Er zijn duidelijke aanwijzingen dat ook omgevingsfactoren een rol spelen bij het ontstaan van deze ziekte. Verder hebben epidemiologische onderzoeken aangetoond dat de ziekte vaker voorkomt binnen families en bij tweelingen. Dit suggereert dat er naast de eerder genoemde factoren ook een erfelijke, genetische factor moet zijn bij het ontstaan van de ziekte.

Weersma toont aan dat het mogelijk is om op basis van DNA onderzoek een risicoprofiel te maken voor het ontstaan en de ernst van het beloop van de ziekte van Crohn. Uit zijn onderzoek blijkt verder dat eerder gevonden mutaties in IBD5, DLG5, NOD2, ATG16L1 en IL23R, ook in de Nederlandse populatie zijn geassocieerd met de ziekte van Crohn.
Provincie:
Tag(s):