dinsdag, 22. mei 2007 - 7:15

Dode door legionella in Haags ziekenhuis

Den Haag

In het HagaZiekenhuis in Den Haag is besmetting van de waterleiding met legionella aangetoond. Vier patiënten zijn besmet met deze bacterie. Eén van hen, een 78-jarige vrouw, is overleden. Dit maakt het ziekenhuis bekend.

Maandag werd bekend dat in een watermonster van één doucheblok op de afdeling waar deze vier patiënten hebben gelegen legionella is aangetroffen. In andere monsters is geen legionella aangetroffen.

Het ziekenhuis heeft hiervan direct melding gedaan bij de GGD, de Inspectie van Volksgezondheid en VROM. Ook alle patiënten die op de afdeling hebben gelegen, hun huisartsen en betrokken medewerkers van het HagaZiekenhuis zijn geïnformeerd. Het HagaZiekenhuis heeft besloten om in het kader van het Legionella Beheersplan meer watermonsters af te nemen van het watersysteem van de kliniek en aansluitend het hele systeem thermisch te reinigen. Dit heeft afgelopen nacht plaatsgevonden.

De patiënten en medewerkers zijn inmiddels geadviseerd alert te zijn op klachten aan de luchtwegen en koorts. Mochten die onverhoopt optreden dan is hen geadviseerd contact op te nemen met de huisarts of de behandelend medisch specialist. De betreffende afdeling is vanaf 12 mei niet meer in gebruik. Besmetting vanuit het doucheblok kan vanaf die datum niet meer plaatsvinden. Het HagaZiekenhuis heeft speciaal voor de betrokkenen een telefoonnummer geopend. Hier worden eventuele vragen door een arts beantwoord.

Legionella is een bacterie die de veteranenziekte kan veroorzaken. De ziekteverschijnselen kunnen variëren van een fikse verkoudheid tot een flinke griep met longontsteking. Infectie vindt plaats door het inademen van de bacterie in zeer kleine druppeltjes water, verspreid in de lucht (aerosolen). De ziekte wordt niet van mens op mens overgebracht.
Provincie:
Tag(s):