maandag, 29. oktober 2007 - 15:19

Donkere Palissaden

Regionaal

Op 2 november verschijnt Donkere Palissaden van de fotografe Pauline van Lynden, een rijk geïllustreerd en schitterend vormgegeven boek over de houten palen die al vijfhonderd jaar de Zeeuwse kust tegen de zee beschermen.

Deze zwarte palissaden, zoals de dichter Jan Prins ze noemde, getuigen van een lange geschiedenis van vallen, opstaan en experimenteren in de strijd van de mens tegen het water. Naast haar uitvoerige historische onderzoek, waarover zij in dit 300 pagina’s tellende boek vertelt, maakte Pauline van Lynden rond de Walcherse paalhoofden talloze prachtige foto's, in alle seizoenen en allerlei omstandigheden, volgend in een lange traditie van kunstenaars op dit strand.

Vanuit een persoonlijk oogpunt en met een blik op de toekomst wordt het bijzondere karakter van deze kust beschreven, doorweven met aan het strand geschreven dagboeknotities en schetsen van Van Lyndens ontmoetingen met mensen wier dagelijks leven nauw met de zee verbonden is.

Pauline van Lynden werd in Parijs geboren in een familie van diplomaten en kunstenaars, met een Nederlandse vader en een Franse moeder. Na haar studie politieke wetenschappen aan de Katholieke Universiteit van Leuven, vestigde zij zich in 1970 in Nederland, waar zij trouwde en twee kinderen grootbracht. Zij publiceerde in 2003 het zeer succesvolle Rajasthan, dat in vier talen verscheen en door de Londense Sunday Times werd bekroond in de ‘Top-5 Best Illustrated Books of the Year’.

De Van Lyndens hebben oude banden met Zeeland. Zo stond eind achttiende eeuw op het strand vóór kasteel Westhove het ‘Van Lyndenshoofd’. Een eeuw later was Rudolf Willem van Lynden commissaris des Konings in Zeeland en maakte hij deel uit van het bestuur van de Polder Walcheren. Donkere Palissaden ontstond tijdens een langdurig verblijf van de auteur in het familiehuis in Veere. In november 2005 heeft de Provincie Zeeland de paalhoofden geplaatst op haar lijst van beschermd cultureel erfgoed.
Provincie:
Tag(s):