maandag, 15. oktober 2007 - 9:17

Donner en Aboutaleb op zoek naar banen in de regio

Den Haag

Minister Donner en staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid houden van oktober tot en met december zes regionale arbeidsmarktbijeenkomsten.

Op deze regiobijeenkomsten maken de bewindslieden afspraken met gemeenten en regionale instanties om mensen in de regio beter aan het werk te helpen en de vele vacatures sneller te vervullen. Wethouders, werkgevers, scholen, Kamers van Koophandel en uitvoerende instanties zoals de Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen UWV en het Centrum voor Werk en Inkomen CWI kennen hun regionale arbeidsmarkt tenslotte het beste. De afspraken worden vastgelegd in een intentieverklaring.

Het kabinet heeft met sociale partners en gemeenten in het project ‘Iedereen doet mee’ landelijk afgesproken om de komende jaren 200.000 mensen die moeilijk aan een baan komen extra aan het werk te helpen. Partijen werken met de regiobijeenkomsten de landelijke afspraken van het project ‘Iedereen doet mee’ uit. De eerste regiobijeenkomst is vandaag in de regio Sittard-Geleen.

‘Werkgevers, werknemers en de organisaties die mensen aan werk helpen in de regio moeten samen zorgen voor banen en het opvullen van vacatures. Er staan nu nog te veel mensen langs de kant en werkgevers kunnen soms moeilijk mensen vinden. Het kabinet kan alleen de voorwaarden scheppen voor een goede aanpak’, aldus minister Donner. Staatssecretaris Aboutaleb: ‘Goede afspraken zijn onmisbaar om de dreigende personeelstekorten te voorkomen en om zoveel mogelijk werklozen aan een baan te helpen.’

In de Zuid-Limburgse regio Sittard-Geleen sluit het aanbod van arbeid en de vraag van werkgevers niet altijd goed op elkaar aan. De werkloosheid ligt wat hoger en de regio vergrijst sneller dan in de rest van Nederland.

Op de regiodag wordt in Sittard-Geleen een mobiliteitscentrum geopend die werkzoekenden helpt bij de zoektocht naar een nieuwe baan. Hierin werken UWV, CWI, re-integratiebureaus en uitzendorganisaties nauw samen.
Categorie:
Tag(s):