woensdag, 15. augustus 2007 - 14:56

Doorleren tot 18 jaar

Den Haag

Vanaf dit schooljaar moeten jongeren doorleren tot hun 18e verjaardag.Ze moeten een diploma halen op tenminste havo-, vwo- of mbo2-niveau. Dit is een van de maatregelen die het kabinet neemt om schooluitval tegen te gaan.

Op maandag 20 augustus 2007 wordt door Marja van Bijsterveldt (staatssecretaris van onderwijs) en Jörgen Raymann het startschot gegeven voor een grote landelijke publiekscampagne hierover. Jörgen Raymann wordt het gezicht van de campagne.
Provincie:
Tag(s):